Prawo do anulowania

Prawa do Anulowania Złotego Członkostwa

Mogą Państwo odwołać swoją deklarację zawarcia umowy w terminie dwóch tygodni w formie pisemnej (e-mail) bez podania przyczyny. Okres rozpoczyna się z chwilą otrzymania tej instrukcji w formie pisemnej, ale nie przed zawarciem umowy, ani przed rozpoczęciem realizacji naszych obowiązków dostarczenia informacji. Czas wysłania odwołania uważa się za wystarczający na dotrzymanie terminu odwołania. Odwołanie należy kierować do:
GOODBEANS GmbH
Z dopiskiem Withdrawal
Weinmeisterstr. 10
10178 Berlin
e-mail: Formularz Kontaktowy

Konsekwencje Anulowania

W przypadku skutecznego odwołania, wszystkie usługi otrzymane przez każdą ze stron zostaną zwrócone i wszelkie płynące z umowy korzyści zostaną utracone. Jeśli usługa nie będzie mogła zostać zwrócona całkowicie lub częściowo lub będzie mogła zostać zwrócona tylko w naruszonym stanie, koniecznym będzie zapewnienie w tyw zakresie wartości zamiennej, jeśli jest to możliwe. Zobowiązania dotyczące zwrotu płatności powinny być uregulowane w terminie 30 dni. Dla Państwa okres ten liczony jest od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dla nas od momentu jego otrzymania. Prawo odstąpienia od umowy nie wygasa przedwcześnie wraz z rozpoczęciem świadczenia usług.

przewiń do góry