Kodeks Postępowania

goodbeans GmbH
Winsstraße 62/63
10405 Berlin
Sąd Rejonowy Charlottenburg, HRB 110809 B

Zaktualizowany: 3 maja 2011

Aby Państwa dziecko i jego przyjaciele czuli się na Panfu zawsze bezpiecznie i komfortowo, istnieje kilka zasad, których każdy powinien przestrzegać. Jeśli ktoś naruszy te zasady, dziecko powinno zgłosić gracza naszym moderatorom lub obsłudze klienta.

Prosimy o uważne przeczytanie tych zasad razem z Państwa dzieckiem zanim zagra ono na Panfu po raz pierwszy.

 1. Każdy użytkownik jest zobowiązany, aby nie nadużywać usług, w szczególności:
  1. - nie rozpowszechniać treści, które są zniesławiające, nieprzyzwoite lub w inny sposób niezgodne z prawem. Dotyczy to w szczególności treści pornograficznych, obscenicznych, rasistowskich, podburzających, oszczerczych, agresywnych, promujących wojnę, naruszających prywatność, szkodliwych dla nieletnich oraz podobnych
  2. nie rejestrować nazwy użytkownika, która zawiera treści dwuznaczne, nieprzyzwoite lub obraźliwe
  3. nie nękać, nie obrażać, nie grozić, nie prześladować oraz nie naruszać praw osób trzecich (w tym praw osobistych)
  4. nie przesyłać do systemu danych, które mogą powodować uszkodzenia wobec goodbeans GmbH lub wobec osób trzecich
  5. wysyłanie wiadomości na czacie i innych wiadomości powinno służyć wyłącznie w celu komunikacyjnym, a nie do reklamowania lub oferowania towarów lub usług innym użytkownikom
  6. nie ujawniać adresu, numeru telefonu lub faksu, adresów e-mail, identyfikatorów/nicków/loginów do komunikatorów (np. MSN, Skype, ICQ) w danych profilowych, na czacie, w wiadomościach i innych
  7. nie ujawniać swoich danych dostępu osobom trzecim
  8. nie publikować linków do różnych stron internetowych
 2. Użytkownik zapewnia, że nie będzie umawiał się na spotkanie z kimś, kogo spotkał na Panfu bez uprzedniego poinformowania swoich rodziców lub bez ich obecności na spotkaniu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do traktowania wiadomości na czacie oraz innych wiadomości poufnie i nie udostępniania ich osobom trzecim.
 4. Jeśli użytkownik naruszy te zasady i z tego powodu jego konto użytkownika zostanie usunięte, nie będzie on już więcej mógł korzystać z usług goodbeans GmbH. Ponowna rejestracja jest zabroniona.
 5. Użytkownik ma obowiązek powiadomienia goodbeans GmbH o wszelkich znanych mu lub podejrzewanych przez niego użyciach jego konta w sposób naruszający bezpieczeństwo, w tym o utracie, kradzieży lub nieautoryzowanym opublikowaniu jego hasła.
 6. Użytkownik zapewnia, że nie będzie używał, ani programował żadnego oprogramowania, które wpływa na grę w nieuczciwy sposób (oszustwo).
 7. goodbeans GmbH stara się, aby wszystkie treści były wolne od danych niezgodnych z prawem lub obraźliwych. Jeśli użytkownik zauważy jakiekolwiek naruszenie lub zostanie powiadomiony o naruszeniu Warunków Umowy oraz/lub Kodeksu Postępowania przez osoby trzecie, jest on proszony o niezwłoczne poinformowanie o tym goodbeans GmbH.
 8. Jeżeli którakolwiek z powyższych Reguł Postępowania nie jest przestrzegana, może nastąpić natychmiastowe rozwiązanie umowy, co może pociągać za sobą cywilne lub karne skutki prawne dla użytkownika. W szczególności goodbeans GmbH zastrzega sobie prawo do usunięcia wprowadzonych przez użytkownika treści i do zabronienia mu daleszego korzystania z usług, jeżeli, z punktu widzenia goodbeans GmbH, w czasie korzystania z usług lub podczas rejestracji, rozprzestrzenione zostały treści niemoralne, radykalne politycznie lub obsceniczne.