Ochrona prywatności

Dotyczące korzystania z platformy internetowej „Panfu“ (www.panfu.pl), produktu należącego do
GOODBEANS GmbH
Weinmeisterstr. 10
10178 Berlin
Sąd Rejonowy Charlottenburg, HRB 110809 B

Zaktualizowanego: 3 maja 2011

GOODBEANS GmbH (zwany dalej GOODBEANS) jest operatorem portali internetowych Panfu (www.panfu.pl) i Oloko (www.oloko.pl). Członkowie i użytkownicy usług świadczonych na tych platformach zwani będą dalej "użytkownikami".

Poufne i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Za każdym razem gdy pobieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe, jest to realizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi o ochronie danych. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych chcemy przejrzyście i zrozumiale określić, które dane użytkowników są przechowywane przez GOODBEANS i w jakim celu wykorzystanie tych danych jest konieczne w każdym przypadku.


 1. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na akceptację przepisów dotyczących wykorzystania danych osobowych przez GOODBEANS, które wymienione są poniżej.
 2. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa na Panfu, zapewnienia funkcjonalności platformy i zaoferowania kompleksowych usług swoim użytkownikom, GOODBEANS przechowuje, korzysta i analizuje informacje o użytkowniku pochodzące z różnych lokalizacji wewnątrz swojego serwisu. Informacje te generowane są na podstawie opisu użytkownika oraz korzystania przez niego z oferowanych usług. Użytkownik wyraża zgodę na elektroniczne przechowywanie swoich danych osobowych przez GOODBEANS.
 3. AW zakresie wymaganym dla rozliczeń z płatnych usług, GOODBEANS uprawniony jest do przekazywania zebranych danych operatorom sieci komórkowych, dostawcom usług obsługi karty kredytowej, bankom, różnym dostawcom płatności wskazanym przez użytkownika oraz firmie windykacyjnej mianowanej do zarządzania wierzytelnościami.
 4. W szczególności, GOODBEANS jest również uprawniony do przekazywania lub przetwarzania danych użytkownika, jeżeli jest to niezbędne w przypadku:
  1. ochrony prawnej i bezpieczeństwa pozostałych użytkowników,
  2. konieczności spełnienia wymagań prawnych
  3. ochrony lub obrony praw GOODBEANS,
  4. rozwiązywania trudności technicznych,
  5. wydajności swoich usług / prawidłowego funkcjonowania platformy (ma zastosowanie również w przypadku dostawców zewnętrznych, przedsiębiorstw powiązanych lub partnerów biznesowych / firm partnerskich),
  6. utrzymania lub rozszerzania usług GOODBEANS oraz
  7. przestrzegania Warunków Umowy.
 5. Część usług Panfu wymaga, aby GOODBEANS korzystało z danych dostarczonych przez ciasteczka (cookies). Ciasteczka to małe ilości danych, które przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa komputerze. W ciasteczkach przechowywane mogą być informacje o Państwa wizycie na naszych stronach internetowych. Większość przeglądarek internetowych ustawiona jest tak, aby domyślnie akceptować ciasteczka. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała ciasteczka i powiadamiała kiedy są one wysyłane. Jednakże odrzucanie ciasteczek może spowodować, że nie będą Państwo w stanie w pełni wykorzystywać wszystkich naszych usług bez zakłóceń. Panfu stale bazuje na generowanych podczas sesji ciasteczkach.
 6. W celu ochrony użytkowników, a także w celu optymalizacji procesów technicznych, jak i dla lepszej kontroli i korekcji błędów, dane użytkownika / dane treści mogą być przechowywane i oceniane przez ograniczony okres czasu.
 7. Dla celów reklamowych, w szczególności dla umieszczania reklam, GOODBEANS tworzy i analizuje anonimowe statystyki dotyczące danych użytkownika. Pewne anonimowe informacje o użytkowniku są udostępniane osobom trzecim - wśród nich klientom reklamowym - np. dla celów demograficznych.
 8. Panfu zarządza danymi użytkownika zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Użytkownik może zażądać, aby jego dane nie zostały wykorzystywane oraz/lub zażądać ich usunięcia. Całkowite usunięcie może nastąpić jedynie po upłynięciu obowiązkowego okresu przechowywania informacji o płatności, jeżeli szczegóły płatności są związane z kontem użytkownika.
 9. Po zapisaniu się do prenumeraty newslettera Panfu, nazwa użytkownika oraz adres e-mail będą za Państwa zgodą wykorzystywane do celów promocyjnych. Newsletter będzie wysłany przez usługodawcę zewnętrznego. Zgoda na otrzymywanie newslettera poprzez e-mail może zostać wycofana w dowolnym momencie. Każdy newsletter zawiera link, za którego pomocą można wycofać zgodę.
 10. Niektóre dane zebrane podczas wizyty na tej stronie są wykorzystywane w analizach statystycznych. Zakres tych danych został szczegółowo opisany w poniższych punktach.
  1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics używa "ciasteczek", czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze do pomocy w analizie korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z witryny (w tym Państwa adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez serwer Google w USA. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez Państwa z witryny, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z wytryny i z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Mogą Państwo zapobiec instalacji ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej; jednakże pragniemy zwrócić uwagę, że w tym przypadku, mogą Państwo nie być w stanie w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji oferowanych przez nasze strony. Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.
  2. Dodatkowo dane zostaną przekazane do dostawcy naszych usług statystycznych Webtrekk GmbH. GOODBEANS korzysta z usług Webtrekk GmbH w celu gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania z naszego serwisu i odpowiedniej optymalizacji naszych usług. Webtrekk GmbH posiada certyfikat w zakresie ochrony danych w obszarze Web Controllingu. Część certyfikacji to audyt w Webtrekk w Berlinie oraz po stronie hostingowej w Norymberdze, podczas którego gromadzenie i przetwarzanie śledzonych danych zostało sprawdzone pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych i bezpieczeństwa danych.
  3. Tłem dla niniejszej certyfikacji były:
   -Wymogi dotyczące katalogu ochrony danych - V1.2,
   -Wymogi prawne dotyczące ochrony danych,
   -Zasady bezpieczeństwa IT przy aktualnym stanie techniki, przestrzegając "IT-Grundschutz" zgodnie z BSI, a także ISO 27000,
   -Raport z audytu TR00610.
 11. W ramach Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, niektóre informacje przekazane przez Państwa przeglądarkę są zbierane i analizowane przez nasz Web Controlling. Pobieranie danych realizowane jest poprzez piksel umieszczony na każdej stronie. Pobierane są następujące dane:
  -żądanie (nazwa żądanego pliku) (np. www.example.com/)
  -typ i wersja przeglądarki (np. Internet Explorer 6.0)
  -język przeglądarki (np. angielski)
  - używany system operacyjny (np. Windows XP)
  - wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki
  - rozdzielczość ekranu
  - aktywacja Java Script
  - Java włączona / wyłączona
  - ciasteczka włączone / wyłączone
  - głębia kolorów
  - odsyłający adres URL (poprzednio odwiedzanej strony internetowej)
  - adres IP - jest niezwłocznie usuwany
  - opcjonalnie skrócony adres IP dla klientów niemieckich
  - czas dostępu
  - kliknięcia
  - w stosownych przypadkach: wartości zamówienia
  - w stosownych przypadkach: zawartość formularza (z wolnymi polami tekstowymi zawierającymi np. nazwę użytkownika i hasło; przesłany zostanie jedynie status formularza: „wypełniony” lub "niewypełniony")
 12. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych lub w celu zasięgnięcia informacji, dokonania zmian, zablokowania lub usunięcia danych, prosimy o kontakt drogą eletroniczną na [email protected] (wyłącznie w języku niemieckim lub angielskim).

przewiń do góry